Akademsko obrazovanje mr. sc. Jasmina Simić Peccolo stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu,  smjer marketing, te na istom fakultetu  uspješno završava poslijediplomski znanstveni studij Računovodstvo, revizija i financije. Poslovno bogato desetogodišnje iskustvo stekla je u vodećim multinacionalnim poduzećima u Hrvatskoj, Alstom Hrvatska d.o.o. i Vipnet d.o.o.,  gdje je u odjelima financijskog sektora (računovodstvo, riznica, kontroling, poslovna inteligencija i interna revizija) uspješno surađivala s brojnim zaposlenicima, uključujući najviše rukovodstvo i Upravu.

U 2015. godini gđa Simić Peccolo otvara obrt za poslovno savjetovanje Simić Savjetovanje i počinje samostalno raditi kao poslovni savjetnik. Educirala se na Visokom učilištu Algebra na programu obrazovanja Voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova te specijaliziranim radionicama „Uvod u izradu i evaluaciju analize troškova i koristi / Cost-benefit analize“ i “Provedba projekata iz EU fondova”. Posjeduje certifikat u području javne nabave kao i certifikat trenera za izvođenja edukacija.